Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013Νίκος Κανελλόπουλος (Φυσικός)
Διευθυντής Διαδικτυακού Φροντιστηρίου

Φίλοι/ες μαθητές/τριες,

        Το Διαδραστικό Φροντιστήριο μέλος του Ομίλου «ΟΡΟΣΗΜΟ» μπορεί να καλύψει τις φροντιστηριακές σας ανάγκες μέσω ατομικού (ιδιαίτερου) ή ομαδικού (group) ηλεκτρονικού (εξ αποστάσεως online) μαθήματος.
        Η διδασκαλία εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας online έχει σημαντικά πλεονεκτήματα :
1. Ο μαθητής βρίσκεται στο δωμάτιό του φορώντας ακουστικά απομονωμένος από το περιβάλλον του άρα έχει υψηλό επίπεδο αυτοσυγκέντρωσης (μη διάσπαση προσοχής).
2. Το μάθημα μέσω υπολογιστή έχει τη δυνατότητα προβολής, με άμεσο τρόπο, πηγών πληροφόρησης, εικονικών πειραμάτων κατανόησης, πλήθους ασκήσεων και κειμένων.
3. Το μάθημα βιντεοσκοπείται και ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να το δει όσες φορές θέλει στο μέλλον.
4. Ο μαθητής μπορεί να επικοινωνήσει με τον καθηγητή για τυχόν διευκρινίσεις, ακόμη και στις ώρες εκτός μαθήματος.
5. Κριτήριο επιλογής φροντιστηρίου αποτελεί η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών σε συνδυασμό με το χαμηλό οικονομικό κόστος.
6. Μηδενίζεται ο χρόνος μετακίνησης για μαθητή και γονέα.
7. Χαμηλό κόστος διδάκτρων (κάτω από το 50% του κόστους των φροντιστηρίων).
Πλέον αυτών  και ως συνέπεια της πολυετούς εμπειρίας μας:
Ø    Αντιμετωπίζουμε τον κάθε μαθητή ως ξεχωριστή προσωπικότητα, προσαρμόζοντας τη μαθησιακή διαδικασία στις δικές του ανάγκες.
Ø    Εντοπίζουμε και καλύπτουμε έγκαιρα τα κενά από προηγούμενες τάξεις.
Ø    Βοηθούμε το μαθητή να οργανώσει σωστά και αποτελεσματικά το χρόνο που έχει στη διάθεσή του.
Ø    Παρουσιάζουμε στους μαθητές την ύλη με τρόπο απλό και κατανοητό, εστιάζοντας στα σημεία που είναι πραγματικά τα σημαντικότερα.
Ø    Παρέχουμε στο μαθητή την αναγκαία ψυχολογική στήριξη για να ανταπεξέλθει στην αυξημένη πίεση που καλείται να αντιμετωπίσει.
Τέλος, το «ΟΡΟΣΗΜΟ» παρέχει πιστοποιημένες (ISO 9001) διδακτικές υπηρεσίες καθώς είναι στελεχωμένο με καθηγητές που έχουν μακρά διδακτική εμπειρία, γνωρίζουν όχι μόνο το αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν αλλά και τον τρόπο για να οδηγούν τους μαθητές στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Η πολύ καλή οργάνωση με αυστηρή τήρηση ωραρίου και προγράμματος διδασκαλίας, καθώς και οι επιτυχημένες προηγούμενες χρονιές των Φροντιστηρίων μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αποτελούν εγγύηση και για τη δική σας επιτυχία.
Δημιουργούμε και διαδικτυακά τμήματα ομοιογενή, με μαθητές ιδίων ικανοτήτων ώστε να εξαντληθεί κάθε περιθώριο ανάδειξης των δυνατοτήτων τους. Στο διαδικτυακό φροντιστήριό μας λειτουργούν τμήματα με επαρκή αριθμό ωρών, ώστε και η ύλη να καλυφθεί με πολλές επαναλήψεις αλλά και οι μαθητές να έχουν αρκετό χρόνο για το ατομικό τους διάβασμα. Παρέχουμε επίσης στους μαθητές μας δωρεάν βιβλία των εκδόσεών μας που καλύπτουν πλήρως θεωρία, ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα. Με χρήση ειδικού εξοπλισμού χαμηλού κόστους μπορούν και οι μαθητές να γράφουν, τα γραπτά τους να είναι ορατά στους καθηγητές (online) και να διορθώνονται από αυτούς.
 Κάθε εβδομάδα οι μαθητές μας θα διαγωνίζονται και σε κάποιο μάθημα για να έχουμε σαφή εικόνα της γνώσης τους αλλά και να εξοικειώνονται με το πνεύμα των εξετάσεων.
        Οι γονείς παίρνοντας κάποιο κωδικό από εμάς έχουν καθημερινά πρόσβαση σε βαθμολογίες και παρατηρήσεις των καθηγητών μας που αφορούν τα παιδιά τους.
         

Έναρξη μαθημάτων:  Δευτέρα  9  Σεπτεμβρίου.
Εγγραφές καθημερινά στα τηλέφωνα:2294099830 και 6942052460 η στην ηλεκτρονική διεύθυνση diadrastiko@gmail.com.

Με εκτίμηση


Νίκος Κανελλόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου