Γ' Λυκείου

Φυσική γενικής παιδείας
Φυσική Κατεύθυνσης 
Ανάπτυξη εφαρμογών
Βιολογία γενικής παιδείας
Βιολογία κατεύθυνσης
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ιστορία γενικής παιδείας
Έκθεση
Λατινικά
Μαθηματικά κατεύθυνσης
Μαθηματικά γενικής παιδείας
Χημεία κατεύθυνσης
Αρχαία Αδίδακτο
Φυσική γενικής παιδείας κριτήρια

Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130425 1353 1 1)
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130419 1737 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130405 1731 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130405 1731 1 1)
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130330 1116 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130330 1116 1 1)
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130329 1834 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130322 1838 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130315 1839 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130301 1414 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130208 1930 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130201 1848 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130111 1904 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20121221 1833 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20121214 1841 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20121207 1904 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20121116 1848 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20121109 1842 1


Χημεία Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130701 1354 1
Χημεία Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130709 0859 1
Φυσική Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130628 0944 1
Φυσική Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130718 0817 1
Φυσική Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130716 1633 1
Φυσική Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130716 1633 1
Φυσική Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130712 0948 1
Φυσική Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130709 0812 1
Φυσική Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130705 1021 1
Φυσική Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130702 0847 1

Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20130628 0801 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20130626 0810 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20130720 0708 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20130719 0759 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130712 0806 1
Μαθηματικά Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130705 0819 1

Βιολογία Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130723 1412 1
Βιολογία Γ Λυκείου γενικής 20130701 1534 1
Βιολογία Γ Λυκείου γενικής 20130723 1545 1
Βιολογία Γ Λυκείου κατεύθυνσης 20130704 1409 1 1)

Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130510 1421 2 1)
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130510 1405 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130411 1752 1 1)
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130404 1757 1 2)
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130404 1757 1 1)
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130404 1757 1 1)
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130328 1536 1 1)
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130328 1536 1 1)(1)
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130321 1545 1 1)
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130314 1852 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130314 1552 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130228 1438 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130218 1822 1 1)
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130214 1318 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130214 1318 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130204 1902 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130201 1350 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130117 1612 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130110 1552 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20130105 1018 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης 20121220 1529 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 20121101 1918 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 20130309 1351 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 20121129 152
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 20121101 1918 1 1)
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 20121101 1918 13)
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΠΑΓΚΡΑΤΙ 2 20130130 1527 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20130224 1530 2
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΥΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20130225 1648 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΥΜΑΤΑ 20130225 1648 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΕΡΕΟ 20130221 1807 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 201211
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 201211
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΥΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20130225 1648 1
Φυσική Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 20130124 1540 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130508 1436 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130424 1434 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130403 1430 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130403 1430 1 1)
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130327 1531 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130327 1531 1 2)
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130327 1531 1 1)
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130313 1543 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130306 1532 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130220 1538 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130206 1616 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130123 1522 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20130109 1539 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20121219 1533 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20121128 1623 1
Έκθεση Γ' Λυκείου 20121121 1707 1
Προγραμματισμός 20130513 1413 1
Προγραμματισμός 20130408 1410 1
Προγραμματισμός 20130401 1407 1
Προγραμματισμός 20130320 1638 1
Προγραμματισμός 20130311 1513 1
Προγραμματισμός 20130225 1508 1
Προγραμματισμός 20130114 1506 1
Προγραμματισμός 20130107 1504 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 20121115 1655 1
Προγραμματισμός 2 20130422 1408 1
Προγραμματισμός 2 20130422 1408 1 2)
Προγραμματισμός 1 20130422 1230 1
Programmatismos 20121217 1507 1

Στατιτστική 20130320 1725 1
Στατιστική 20130513 1500 1
Στατιστική 20130429 1458 1
Στατιστική 20130401 1502 1
Στατιστική 20130401 1502 1 1)
Στατιστική 20130311 1557 1
Στατιστική 20130304 1553 1
Στατιστική 20130225 1554 1
Στατιστική 20130211 1602 1 1)
Στατιστική 20130114 1604 1
Στατιστική 20130107 1611 1
Στατιστική 1 20130422 1319 1
Στατιστική 20121217 1600 1
Στατιστική 20130129 1407 1
Στατιστική 20130225 1554 1

ΑΟΔΕ 20130423 1809 1
ΑΟΔΕ 20130430 1836 1 1)
ΑΟΔΕ 20130416 1752 1
ΑΟΔΕ 20130416 1752 1 1)
ΑΟΔΕ 20130402 1826 1
ΑΟΔΕ 20130402 1826 1 1)
ΑΟΔΕ 20130312 1933 1
αοδε 20130205 1854 1
ΑΟΔΕ 20130123 1427 1
ΑΟΔΕ 20130116 1451 1
ΑΟΔΕ 20130109 1417 1
ΑΟΔΕ 20121219 1423 1
AODE 20130514 1755 1
AODE 20130409 1756 1
AODE 20130409 1756 1 1)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 20130513 1447 1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 20130429 1458 1

Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130422 1457 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130422 1457 1 1)
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130322 1519 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130322 1519 1 1)
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130304 1619 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130304 1619 1 1)
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130204 1552 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130128 1605 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130121 1602 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130218 1558 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130108 1703 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130517 1605 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130415 1500 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130408 1459 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130408 1459 1
Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου 20130401 1506 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου